Najamna trovačko-stambena zgrada Job građena 1930.-32. godine u Ilici

Najamna trgovačko-stambena zgrada Job, na adresi Ilica 17, građena je 1930.-32. godine prema osnovama arhitekata S. Hribara i I. Velikonje, a radove je izvelo građevinsko poduzeće Braća Kaučić i Gyiketta.

Kuća Job je tipološka varacija modela trgovačko-stambene zgrade s poslovnim mezaninom dvokrilne gradnje s centralnom jezgrom, stilističkih obilježja međuratng modernizma internacionalnog stila.

Više fotografija:

Kuća Job u Ilici

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.