Na današnji dan 1866. utemeljena Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Na današnji dan, 1866. godine, utemeljena je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), a djeluje kao najviša je hrvatska znanstvena i umjetnička institucija.  Utemeljitelj HAZU je Josip Juraj Strossmayer, kraj čijeg se trga HAZU i nalazi.

Kip Strossmayera na istoimenom trgu iza zgrade HAZU

Glavne zadaće Akademije utvrđene su u članku 3. Zakona o HAZU, i to kako slijedi: Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu; objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva; daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Članovi Akademije su počasni, redoviti i dopisni te članovi suradnici, a na samom početku Akademija je započela sa 16 redovitih članova, dok ih je danas 160. Redoviti članovi imaju pravo na naslov akademik te su u stalnom radnom sastavu Akademije.