Kuća Uđbinac na spoju Ulice Antuna Gustava Matoša i Kapucinskih stuba

Poluugrađena jednokatna uglovnica tlocrtnog U oblika sagrađena godine 1847-48 za trgovca Nikolu Uđbinca. Cjelovito je sačuvana prostorna struktura kuće i bidermajersko pročelje s drvenim portalnim okvirom.

Kuća se nalazi na adresi Ulica Antuna Gustava Matoša 1/Kapucinske stube 2.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.