Ugrađena jednokatna građanska kuća Sablić izgrađena je kao prizemnica na gradskom bedemu, na mjestu drvene kuće koja se spominje 1792. godine, a današnji oblik dobila je 1862. godine pregradnjom i dogradnjom za tadašnjeg vlasnika Eugena Sablića.

Od 1870. godine vlasnik kuće je skladatelj Ivan Zajc, koji je u njoj živio do smrti 1914. godine.

Kuća je dio cjelovitog niza građevina na zapadnom gradskom bedemu. Visoke je arhitektonske i urbanističke vrijednosti, a s pripadajućim vrtom čini jedinstvenu i nedjeljivu cjelinu.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra