KlasikKuća u Opatičkoj koja je svoj današnji oblik dobila sredinom 19. stoljeća

Kuća u Opatičkoj koja je svoj današnji oblik dobila sredinom 19. stoljeća

Zidana jednokatnica L tlocrta u Opatičkoj 9 dobila je svoj današnji oblik sredinom 19. stoljeća. Rekonstrukciju postojeće kuće izveo je najvjerojatnije zagrebački graditelj Mihovil Strohmayer.

Podrum i dijelovi prizemlja uz ulicu svođeni su širokim bačvastim svodom s lomljenim susvodnicama, što ukazuje na izgradnju s prijelaza 18. u 19. stoljeće.

Oblikovanje pročelja ukazuje na stilske karakteristike kasnog bidermajera.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Naslovne teme