Na samom vrhu Mesničke ulice, na broju 49, nalazi se dvokatna uglovnica sagrađena 1826. godine za obitelj slastičara Kordana prema projektu Bartola Felbingera.

Južni dio kuće, oblikovno stopljen sa starijim dijelom, prigrađeno je 1882. godine prema projektu Josipa Vajde.

Prostorna struktura kuće, sa zavojitim stubištem i nadsvođenim prostorijama u prizemlju, sačuvana je, kao i nekadašnjih dvadeset soba koje se danas koriste kao uredi.

Kuća se odlikuje graditeljsko-tipološkom, arhitektonskom i urbanističkom vrijednošću.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

Istražite Lice Grada: