Ugrađenu trokrilnu jednokatnicu tlocrtnog “U” oblika sagradio je 1760-65. godine srebrnar Juraj Igerčić. Cjelovito je sačuvana prostorna struktura kuće s nadsvođenim podrumom i prizemljem te šesterosobnim stanom sa sobama organiziranim oko dvorišnog hodnika.

Prozori na uličnom pročelju preoblikovani su u 19. stoljeću, ali je vidljiva izvorna obrada zidova oslikavanjem sa sivim uglovnim konkavno-konveksnim kvadrima.

Kuća se odlikuje arhitektonskim, graditeljskim, tipološkim i ambijentalnim vrijednostima.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

Istražite Lice Grada: