Na istočnom dijelu parka Zrinjevac, kod Đorđićeve ulice, nalazi se dvokatna stambena uglovnica izgrađena 1902.-03. godine prema projektu Janka Holjca za dr. Stjepana Antolkovića, prema komu je i dobila ime.

Sam ugao kuće, kao i pročelje prema trgu, raščlanjeni su plitkim rizalitima naglašenim atikom iznad konzolnog završnog vijenca.

Prozori kuće Antolković su s profiliranim nadstrešnicama u prvome katu, a detaljirani su u tradiciji historizma, te su u kontrastu s vrlo bogatom secesijskom cvjetnom dekoracijom.

Spomenuta cvjetna dekoracija, poput bršljana prekriva zidove.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

Istražite Lice Grada: