Kuća Daubači izrazite je arhitektonske i urbanističke vrijednosti

Slobodnostojeća jednokrilna dvokatnica nepravilnog trapezoidnog oblika s prigrađenom terasom na zapadnoj strani prema Mesničkoj nastala je u današnjem obliku 1875. godine, u vrijeme kada je vlasnikom bio Mirko Daubači.

Jednostavna neorenesansna pročelja detaljirana su plitkim žbukanim okvirima s ušesima i balkonom prema parku Grič s lijevano-željeznom ogradom.

Uz kuću izrazite arhitektonske i urbanističke vrijednosti kameni je obrambeni bedem koji se spušta prema nekadašnjim Mesničkim vratima.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra1 Trackback / Pingback

  1. Lice Grada 27.12.2019. | Lice Grada

Comments are closed.