Peterokrilna jednokatna samostanska zgrada zidana 1647-70. godine, potpuno je pregrađena 1851. godine. U zgradi je od 1947. godine Muzej grada Zagreba.

U sjeveroistočni dio muzejskog sklopa inkorporirana je kaptolska kula “Popov Turen” i “Žitnica” adaptirana za tzv. “Normalnu školu”. Ovaj kompleks očuvao je značajke doba svojeg nastanka, a posebnu vrijednost zgradi daju srednjovjekovni ostaci i prezentirani arheološki nalazi koji svjedoče o najstarijoj urbanizaciji na području Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

Istražite Lice Grada: