Koji je pravi naziv parka smještenog iznad Strossmayerovog šetališta?

Iznad Strossmayerovog šetališta, a između kule Lotrščak i zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda, smjestio se mali park kojeg često oslovljavamo s Vranicanijeva poljana.

No, pravi naziv parka je Park Bele IV.

Naravno, nitko neće zamjeriti oba naziva, no bitno je znati da je naziv Vranicanijeva poljana park dobio po obližnjoj ulici (sa sjeverne strane parka) koja nosi naziv Ulica Ambroza i Klotilde Vranyczany.