Kasnobarokna prizemnica, građena oko 1785. godine za advokada Ivana Bužana, s podrumom koji prema istoku dobiva punu visinu etaže, s dvostrešnim krovištem, jednostavnog pravokutnog tlocrta, smještena je neposredno uz Radićevu ulicu.

Prema istoku se kaskadno spušta vrt.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

– Google oglasi –