Kada su prema Carskom patentu Zagrebu pripojena naselja Laška Ves i Nova Ves?

Vlaška ulica se proteže skroz od Kaptola, na zapadu, do Kvaternikovog trga, na njenom najistočnijem djelu. Jedan dio ulice je pješački, od Palmotićeve pa do ulice Pod zidom.

Laška Ves i Nova Ves u Zagrebu pripojeni 7. rujna 1850. godine.