Bez daljnjeg, uživajte u ovih par jesenskih kadrova Parka Zrinjevac.