Obljetnice su uvijek i prigoda da pronađemo nešto čime ćemo se na zanimljiv način predstaviti javnosti. Etnografski muzej, kao nacionalna muzejska kuća prebogatoga fundusa, muzejskim zbirkama najbolje  tumači vrijednosti koje Muzej zagovara u danas drukčijoj klimi interpretiranja baštine koja se sve više okreće društvenom aktivizmu, socijalnoj ulozi muzeja, turizmu ili pak kreativnim industrijama.

Pokrivala za glavu predmeti su etnografske baštine Hrvatske, Europe i svijeta čime se ujedno promiče i nasljeđe potvrdeno na nacionalnoj i svjetskoj Listi nematerijalne kulturne baštine.

Prvi predmeti u fundusu EMZ-a bile su upravo ženske kapice pa će se pričom o oglavlju ujedno otkriti i dio povijesti Muzeja.

Izložbom “KAPA DOLJE!” – Priča o (ne)pokrivanju glave obilježava se 100. obljetnica Etnografskoga muzeja u Zagrebu, a otvara se 24. rujna 2019. u 19 sati.

Istražite Lice Grada: