U nedjelju, 2. prosinca 2018. godine u 12 sati, u okviru izložbenog projekta: Dvije prapovijesne riznice Portugala – arheološka nalazišta Côa i Lagar Velho, otvorit će se dvije izložbe koje prezentiraju dva važna svjetska nalazišta „Dječak iz Lapeda i druge priče iz pripećka Lagar Velho” i „Dolina Côe – Trideset tisuća godina pejzažne umjetnosti” u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Dječak iz Lapeda i druge priče iz pripećka Lagar Velho

Izložba “Dječak iz Lapeda i druge priče iz pripećka Lagar Velho” prikazuje otkriće kostura četverogodišnjeg dječaka kojeg su pažljivo sahranili njegovi bližnji prije 29.000 godina. Detaljnom analizom kostura otkriveno je da pokazuju anatomske karakteristike modernih ljudi, ali i neandertalaca. Ovo iznimno otkriće ubrzo je odjeknulo u javnosti, a sam Dječak postao je portugalski nacionalni simbol. Izložba kroz fotografije i audio-vizualni materijal donosi prikaz njegovog otkrića te povijest ovog važnog nalazišta. Rekonstrukcije ukopa te imaginarni portreti članova Dječakove obitelji, radovi su studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Dolina Côe – Trideset tisuća godina pejzažne umjetnosti

Izložba “Dolina Côe – Trideset tisuća godina pejzažne umjetnosti” prikazuje jedno od najznačajnijih nalazišta gornjopaleolitičke umjetnosti. Na stijenama obronaka koje okružuju rijeku Côe nalazi se više od tisuću urezanih prikaza životinja, ljudi i apstraktnih simbola. Na izložbi se mogu vidjeti fotografije nekih od najljepših i najživopisnijih prikaza ovog nalazišta koje se već dvadeset godina nalazi na UNESCO-voj listi Svjetske baštine. Za što vjerodostojniji dojam pobrinuli su se studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu koji su napravili rekonstrukciju prikaza na stijenama.

Istražite Lice Grada: