Trokrilna, dvokatna gimnazijska zgrada građena je postupno na gradskom bedemu na mjestu napuštenog, srednjovjekovnog, dominikanskog samostana u kojem je 1607. godine otvorena isusovačka gimnazija.

Nova gimnazijska zgrada, građena iza požara 1645. godine, višekratno je pregrađivana i dograđivana u periodu 17. i 19. stoljeća.

Zgrada Gornjogradske gimnazije na Katarininom trgu 5 u Zagrebu, izrazitog je kulturno-povijesnog značaja te graditeljsko-tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

Istražite Lice Grada: