Želite aktivno pridonijeti pozitivnim društvenim promjenama, a pri tome naučiti korisnu vještinu baratanja medijskim alatima i dobro se zabaviti? Prijavi se na besplatnu, početničku video edukaciju „Edukativne video radionice – Snimi pozitivu”!

Edukacija je namijenjena mladima u dobi od 18 do 30 godina, koji se prvi put susreću sa snimanjem i obradom materijala. Polaznici i polaznice edukacije imat će priliku putem kratkog filma progovoriti o nejednakosti, diskriminaciji i netoleranciji u društvu. Vlastitom kreativnošću osmislit će poruku s kojom će svoje vršnjake potaknuti na promišljanje o toj problematici te će tako izravno utjecati na društvene promjene.

Polaznici i polaznice edukacije radit će u timovima (2-3 osobe) te će sudjelovati na pet međusobno povezanih radionica. Prva radionica, (15.10.) sastojat će se od kratkog upoznavanja i podjele u timove te će se održati u prostorijama Udruge Amazonas (Kosirnikova 64, Jelenovac) u 16 sati. Druga i treća radionica (22.10. i 29.10.) također će se održati u prostorijama Udruge Amazonas, a na njima će se polaznici upoznati s problematikom društvene nejednakosti koja će biti predmet kratkih filmova te će započeti s kreiranjem sinopsisa za kratki film. Četvrtom i petom radionicom polaznici će biti upoznati s opcijama snimanja, rukovanja opremom te načinom obrade materijala, programima i opcijama koje mogu koristiti. Radionice će se održati u prostorijama Blank_filmskog inkubatora koji će voditi edukaciju. Termin snimanja birat će polaznici/ice u dogovoru s njima, a oprema za snimanje je osigurana.

Edukacija će završiti svečanim prikazom kratkih filmova svim zainteresiranima. Također, isječci će biti objavljeni i na društvenim medijima udruge.

Prijaviti se mogu svi mladi između 18 i 30 godina. Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac na linku: shorturl.at/BFKV1 do petka 11. listopada.

Edukativne video radionice organizira Udruga Amazonas, a financira Grad Zagreb – Gradski ured za sport i mlade, a više informacija možete saznati na Facebook eventu klikom OVDJE.