Dom Hrvatskog društva likovnih umjetnika, skraćeno Dom HDLU, ili još poznatije “džamija”, sagrađen je 1938. godine kada je nosio ime Dom likovnih umjentika kralja Petra I Velikoga Oslobodioca. Graditelj mu je bio hrvatski kipar, arhitekt i književnik, Ivan Meštrović.

Gradnja započinje 1942. godine prema planovima Stjepana Planića i Zvonimira Požgaja, a završava se dvije godine kasnije – 1944. 1947. godine srušena su tri minareta dok je zdenac zadržan, te paviljon postaje Muzej revolucije, a nova džamija se gradi u Borovju.