Danas

Naslov Danas se temelji na brojnim fotografijama koje možete pronaći u sustavu Zbirka_LG – bazi zagrebačkih fotografija platforme Lice Grada. Zbirka_LG se nalazi u sklopu portala licegrada.media. Fotografijama prenosimo život sa zagrebačkih ulica, pričamo razne priče o gradu Zagrebu, kao što putem njih formiramo zanimljive fotoreportaže nastale prema određenim zadanim temama ili događanjima u gradu Zagrebu.

Fotografije

Kada je u srpnju 2013. godine Lice Grada prvi put ugledalo svjetlo dana i zauzelo svoj mali dio na internetskim prostranstvima, ideja i filozofija su bili usmjereni prema fotografijama grada Zagreba. Ništa se nije promjenilo do danas. Dapače, u ovih nekoliko godina, Lice Grada se pretvorilo u pravu platformu koju čine dva portala, a od kojih jedan sadrži i veliku bazu zagrebačkih fotografija. 

Portal licegrada.hr je zagrebački portal koji donosi dnevnu dozu Zagreba, portal licegrada.media je medijski dio platforme koji sadrži bazu od nekoliko desetaka tisuća različitih zagrebačkih fotografija (sustav Zbirka_LG).

Više o fotografijama platforme Lice Grada možete pročitati na stranici licegrada.hr/fotografije, bazu fotografija platforme Lice Grada možete pronaći na portalu licegrada.media, dok se popis fotografskih projekata nalazi na stranici licegrada.hr/lg1.

Kronike

Kronike su skup kategorija portala Lice Grada koje dokumentiraju život u gradu Zagrebu, a koje se baziraju na fotografijama. Kategorije dijelimo na stalne i privremene, pa tako na portalu Lice Grada Kronike označavaju dvije stalne kategorije Fotoreportaža i Puls jednog grada. Navedene kategorije nisu vremenski ograničene te su stalno “nastanjene” u sklopu projekta Kronike.

Objave Kronika možete pronaći na licegrada.hr/kronike, a više o Kronikama pročitajte na licegrada.hr/zagrebacke-kronike.

O ostalim naslovima Jučer – Danas – Sutra možete pročitati na licegrada.hr/jucer-danas-sutra.