Crkva Srca Isusova sa samostanom reda Družbe Isusove u Palmotićevoj ulici sagrađena je 1902. godine prema projektu Janka Holjca. Jednobrodna dvoranska crkva je uvučena od linije ulice i leži simetrično između dvije dvokatne samostanske zgrade.

Zabatno, troetažno, glavno crkveno pročelje, raščlanjeno pilastrima uokviruju dva zvonika koji se uzdižu iznad galerije.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

Istražite Lice Grada: