_Izdvojeno2

Kip posvećen arheologu don Frani Buliću na Marulićevom trgu

Na južnoj livadi prekrasne zgrade Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu, nalazi se spomenik posvećen hrvatskom katoličkom svećeniku, arheologu i povjesničaru – don Frani Buliću. Ugledni hrvatski arheolog, povjesničar, konzervator starina i povjesničar umjetnosti, rođen je u Vranjcu kraj Splita, a studij teologije polazio je u Zadru. Svojim arheološkim otkrićima (…)