_Izdvojeno2

Kasnobarokna prizemnica izgrađena oko 1785. godine za advokata Ivana Bužana

Kasnobarokna prizemnica, građena oko 1785. godine za advokada Ivana Bužana, s podrumom koji prema istoku dobiva punu visinu etaže, s dvostrešnim krovištem, jednostavnog pravokutnog tlocrta, smještena je neposredno uz Radićevu ulicu. Prema istoku se kaskadno spušta vrt. Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

_Izdvojeno1

Zgrada Gradskih poduzeća, danas “Elektra”, smještena u Gundulićevoj ulici

Na križanju dviju ulica, Gundulićeve i Hebrangove, nalazi se poslovna zgrada Gradskih poduzeća, danas poznata kao “Elektra”. Zgrada je izgrađena 1932.-34. godine prema projektu arhitekta Juraja Denzlera. Harmonija konstruktivnog i funkcionalnog rješenja, kao i sklad funkcije i oblika, postignuti su promišljenom primjenom arhitektonskih detalja koji postaju bitan graditelj prostornih vrijednosti. (…)

_Izdvojeno1

Gornjogradska gimnazija sagrađena na mjestu napuštenog dominikanskog samostana

Trokrilna, dvokatna gimnazijska zgrada građena je postupno na gradskom bedemu na mjestu napuštenog, srednjovjekovnog, dominikanskog samostana u kojem je 1607. godine otvorena isusovačka gimnazija. Nova gimnazijska zgrada, građena iza požara 1645. godine, višekratno je pregrađivana i dograđivana u periodu 17. i 19. stoljeća. Zgrada Gornjogradske gimnazije na Katarininom trgu 5 (…)

_Izdvojeno1

Palača Raffay-Plavšić u kojoj se danas nalazi Hrvatski muzej naivne umjetnosti

Četverokrilna uglovna poluugrađena jednokatna palača nastala je u današnjem obliku između 1913. i 1914. godine kada su prema projektima Huge Ehrlicha i Viktora Kovačića prigrađena dvorišna krila za investitora prof. Plavšića. Cjelovito je sačuvana barokna prostorna struktura palače s podrumom, nadsvođenim prostorima prizemlja i peterosobnim stanom na katu organiziranim oko (…)