_Izdvojeno2

Najamna trgovačko-stambena zgrada Ebenspanger na adresi Ilica 15

Na adresi Ilica 15 nalazi se najamna trgovačko-stambena zgrada građena 1929.-1930. godine – kuća Ebenspanger. Na izgradnji su sudjelovali arhitekt Vladimir Šterk (autor osnove) i građevinsko poduzeće J. Dubsky (izvođač radova). Kuća Ebenspanger je tipološka varijacija modela trgovačkog-stambene zgrade s poslovnim mezaninom dvokrilne gradnje s centralnom jezgrom, stilističkih obilježja ekspresivnog (…)

_Izdvojeno1

Kuća Miletić koja se odlikuje graditeljsko-tipološkom i urbanističkom kvalitetom

Stjepan Miletić, tadašnji vlasnik zidane uglovnice Opatovina 11/ Skalinska 4, dao je pregraditi dvorišna krila i dograditi sjeverno krilo zgrade prema projektu zagrebačkog graditelja Janka Jambrišaka. Kuća je i kasnijih godina doživljavala izmjene i pregradnje, a regulacijom Dolca nakon 1925. godine oslobođeno je južno pročelje. Sačuvani svodovi u prizemlju i (…)

_Izdvojeno2

Kuća u Opatičkoj koja je svoj današnji oblik dobila sredinom 19. stoljeća

Zidana jednokatnica L tlocrta u Opatičkoj 9 dobila je svoj današnji oblik sredinom 19. stoljeća. Rekonstrukciju postojeće kuće izveo je najvjerojatnije zagrebački graditelj Mihovil Strohmayer. Podrum i dijelovi prizemlja uz ulicu svođeni su širokim bačvastim svodom s lomljenim susvodnicama, što ukazuje na izgradnju s prijelaza 18. u 19. stoljeće. Oblikovanje (…)

_Izdvojeno1

Palača u Opatičkoj sagrađena oko 1780. godine za grofa Krstu Oršića

Jednokrilna dvokatna palača s mansardnim krovom, sagrađena oko 1780. godine za grofa Krstu Oršića. Djelomično je sačuvana prostorna struktura palače te kasnobarokno pročelje raščlanjeno lezenama i dvorišni portal. Ulična krila prigrađena su 1914.-1916. godine za djevojački internat. Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada (…)