Ovu subotu, 07. srpnja 2018. godine, u trajanju od 9 do 12 sati, održat će se akcija uklanjanja ambrozije na Medvednici na lokaciji kamenolom Markuševec.

Park prirode Medvednica vas poziva da se pridružite ovoj akciji koja je organizirana uz financijsku i stručnu podršku Gradskog ureda za zdravstvo Javna ustanova “Park prirode Medvednica”.

Cilj akcije je osvijestiti javnost o štetnom djelovanju invazivnih biljaka, posebice ambrozije, na zdravlje ljudi te unaprijediti i doprinijeti očuvanju zdravlja građana i posjetitelja grada Zagreba i PP Medvednice.

Početak akcije je u 9 sati, a mjesto okupljanja je kamenolom Markuševec. Za sudjelovanje u akciji potrebna je čvrsta obuća te zaštita od sunca. Ostala oprema biti će osigurana u sklopu akcije.