Daily Archives: 24. studenoga 2020.

1953. godine osnovan je Muzej pošte i telekomunikacija u Zagrebu

0
09. travnja 1953. godine, otvoren je Muzej pošte i telekomunikacija u Zagrebu, a prvim kustosom muzeja imenovan je dr. Vuk Simić Vakanović. Tadašnji PTT muzej imao je zadatak da "sakuplja, čuva, izlaže i publicira građu i predmete koji dokumentirano prikazuju razvoj poštanskog prometa i telekomunikacija...

Početak formiranja Gornjeg grada kakvog ga danas poznamo – Gradec nakon Zlatne bule

0
Nakon provale i pustošenja Tatara 1242. godine, grad se podiže od nule, a središte naseljavanja postaje brdo Gradec. Prije 1242. godine, cijeli prostor tadašnjeg Gradeca bio je rezerviran isključivo za kraljevsku i županijsku upravu, zbog čega izgradnja građanskog naselja nije bila moguća, barem prije...

Fontana Manduševac – najomiljenija zagrebačka fontana i legenda o imenu

0
Fontana Manduševac, smještena na glavnom zagrebačkom trgu, ima sve elemente da bude pravi simbol glavnog grada Republike Hrvatske. Osim što je smještena na glavnom zagrebačkom trgu, oko nje se veže i legenda na temelju koje je Zagreb dobio svoje ime, no idemo ispočetka. Zbog svoje lokacije...

Naseljavanje i pravila stanovanja na Gradecu nakon odlaska Tatara

0
Kako je odmicalo vrijeme tatarskog pustošenja zagrebačkog kraja, i ponovnog podizanja grada, sve se više osjetio razvoj i samo stvaranje potpuno novog grada. Osim građana, gradskih stanovnika, ali i kralja te pojedinih plemića, javljaju se i drugi kao vlasnici kuća smještenih na Gradecu. Osim navedenih...

Početak dugoročnijeg naseljavanja zagrebačkog područja: Dolazak Slavena na ova područja

0
Zagrebačko područje Slaveni počinju naseljavati u drugoj polovici 6. stoljeća, i to kao podanici Avara koji su ratovali protiv Bizanta. Avari su na mjestu današnje Mađarske imali svoju državu, a protiv Bizanta su ratovali desetljećima. Prostor današnjeg Zagreba je bio pod Bizantom koji je...

Posljedice i situacija u zemlji nakon završetka Stogodišnjeg hrvatsko-turskog rata

0
Stogodišnji hrvatsko-turski rat započeo je Krbavskom bitkom 1493. godine, a završio je točno sto godina kasnije kod Siska. Turci su pod Sisak došli 15. lipnja 1593. godine, nakon čega je krenula mobilizacija vojske koja bi trebala obraniti Zagreb i Sisak. Dva dana nakon što...