_Izdvojeno2

Spomenik Blažene Djevice Marije i četiri anđela ispred Zagrebačke katedrale

Prilikom završetka obnove katedrale u neogotičkom stilu, ispred iste je sagrađena fontana prema projektu arhitekta Hermanna Bollea, koji je također radio nacrte i za crkvu. Autor pozlaćenih skulptura Bogorodice i četiriju anđela, koji utjelovljuju kršćanske kreposti (Vjeru, Nadu, Nevinost i Poniznost) je austrijski kipar Anton Dominik Fernkorn, koji je ostavio (…)

_Izdvojeno2

Crkva za koju se kaže da je jedan od najljepših primjeraka barokne arhitekture

Jednobrodna, samostanska crkva isusovačkog dvoranskog tipa sa širokim pravokutnim svetištem i po tri bočne kapele uz lađu, nadsvođena bačvastim svodom sa susvodnicama sagrađena je 1620-32. godine na mjestu dominikanske crkve iz 15. stoljeća. Glavno pročelje pregrađeno je 1881. godine nakon potresa, prema projektu Hermanna Bolléa. Po svojoj arhitektonskoj cjelovitosti, opremi (…)

_Izdvojeno

O jednom od najvažnijih dokumenata zagrebačke povijesti – Zlatna bula Bele IV

Nedvojbeno je da je Zlatna bula, izdana 1242. godine nakon tatarskog pustošenja ovih područja, jedan od najvažnijih dokumenata u zagrebačkoj povijesti. Njome je Gradec proglašen slobodnim kraljevskim gradom, čime su građani dobili brojne povlastice, ali i obveze prema kralju, kao i prema svome gradu. Cijela organizacija administrativnog života srednjovjekovnog Gradeca, (…)

_Izdvojeno1

Prirodni i arhitektonski simboli na jugozapadnom dijelu Lenucijeve potkove

Marulićevim trgom dominira nekadašnja zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice koja se danas koristi za potrebe Hrvatskog državnog arhiva. Zgrada secesijske arhitekture izgrađena je 1913. godine prema projektu arhitekta Rudolfa Lubynskoga. Najupečatljiviji detalji ove zgrade su četiri sove koje nose globuse smještene na vanjski dio kupole nad glavnom čitaonicom. Inače, Marko Marulć, (…)