Na današnji dan

Spomenik „Ocu hrvatske književnosti“, Marku Maruliću

Spomenik „Ocu hrvatske književnosti“, Marku Maruliću nalazi se na istoimenom trgu u Zagrebu. Skulptura kipara Vlade Radasa postavljena je 1999. godine unatoč brojnim prosvjedima struke i građana na zaštićenoj površini parternog perivoja unutar arhitektonskog kompleksa stare Sveučilišne biblioteke i Kemijskih laboratorija.