10/268: Nacionalna sveučilišna knjižnica u Ulici hrvatske bratske zajednice

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK), središnja je knjižnica Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu. Kao stožerna ustanova hrvatske kulture, znanosti i obrazovanja, javna je ustanova od nacionalnog značenja čiji je vlasnik i osnivač Republika Hrvatska. Knjižnica obavlja knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu te znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi izgradnje i razvoja knjižničnog sustava Republike Hrvatske.

Više o projektu 268 možete pročitati na licegrada.plus/268, a sve objave u sklopu projekta možete pronaći na licegrada.hr/268